תקנון ותנאי רכישה

תנאי שימוש

 1. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של “blancoat” בכתובת: https://www.blancoat.com/
 2. צפייה והשימוש והרכישה באתר כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.
  המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.
 3. החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.
 4. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
  הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
 5. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ותקנותיו.
 6. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.
 7. האחריות לא כוללת חלקים חיצוניים או שברים או מים או שריטות וכו’. למימוש האחריות יש ליצור קשר עם “blancoat”.
 8. בעת ביצוע הזמנה תידרשו להשאיר כתובת, מספר טלפון, שם מלא ואמצעי תשלום, הפרטים שתזינו ישארו חסויים ולא יעברו לצד ג’, למעט פרטיים בסיסים שינתנו לשליח בעת ההזמנה. לאחר הרכישה באתר נתקשר לתאם את היום שבו המוצר יגיע אליכם. ניתן לשלם האמצעות כל האפשרויות אשר מפורטות בדף הרכישה.
 9. במידה ופרטי האשראי אינם תקינים ו\ או לא יתבצע תשלום בעת או אחרי מסירת התכשיט זוהי הנה עבירה פלילית והעובר על כך עלול לעמוד לדין.
 10. אין להעתיק ו\או להשתמש בשם המותג שלנו, בתוכן באתר, בסלוגן או בתמונות מהאתר, זוהי הנה עבירה פלילית והעובר על כך עלול לעמוד לדין.
 11. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

אחריות

 1. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו 2006.
 2. תעודת האחריות שצורף לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות. באם לא נשלחה תעודה מסוג זה – החשבונית תהיה האסמכתא לתקופת האחריות כפי שמצויינת כאן ו/או בדף המוצר.
 3. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו.
 4. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.
 5. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 6. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה
 7. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.
 8. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהיה במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצידו לתשלום בגין התיקון:
 • הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.
 • במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו’…).
 • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
 • במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות על ידי הלקוח.
 • כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.
 • האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.
  הגבלת אחריות למוצר
 • אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
 • אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 • אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם
  החברה לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב במעבדות תיקניות.

מדיניות משלוחים

1. אתר blancoat – https://www.blancoat.com/ מציע מגוון אפשרויות משלוח המפורטות באתר:
שליח עד הבית, איסוף עצמי ממחסני החברה בכתובתנו, משלוח לנקודת איסוף / לוקר הקרובה לביתכם, ומשלוח דואר רשום (דואר ישראל)
2. משלוחים יתבצעו לכתובות אשר בשטחי מדינת ישראל בלבד.
3. זמן האספקה עשוי להשתנות בין המוצרים ויעדי האספקה השונים (מפורט בדף הרכישה).
4. תנאי המשלוחים, לרבות סכום הקניה ועלות המשלוח, יחושבו בנפרד על כל משלוח, כמפורט בדף הרכישה.
5. הטבת משלוח חינם לא תחול על החזרת מוצרים למפרסמים או לחברה.
6. תנאי המשלוחים כפופים לתנאי השימוש באתר . כל פעולה הכרוכה בשרות משלוח מהווה קבלה והסכמה של תנאי משלוחים אלה.
7. על הלקוח חלה חובה להציג תעודה מזהה (תעודת זהות תקנית ובתוקף) לשליח. זה תנאי יסוד ללא חריגים. באם הלקוח רכש מוצר באמצעות כרטיס אשראי – יהיה עליו להוכיח בעלות על כרטיס אשראי זה. בנוסף ייתכן ותידרש חתימת אישור קבלת מוצר.
8. ייתכנו שינויים בנקודות האיסוף. הודעה על שינוי בנקודת האיסוף תשלח אליך באמצעות מיסרון (SMS) ו/או באמצעות אימייל ו/או שיחת טלפון קולית.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ועלויות המשלוחים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא מסירת הודעה מראש על כך.
10. האתר לא ישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ אשר מושפע מכוח עליון ו/או
שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח.
11. איסוף עצמי יתבצע אך ורק בתיאום מראש. בימים ראשון עד חמישי בין השעות 11:00-19:00
12. משלוח עם שליח עד הבית (תלוי בסוג המשלוח) בין 1-5 ימי עסקים.
13. איסוף עצמי תוך 1 ימי עסקים.
14. דואר ישראל תוך 7-14 ימי עסקים.
15. משלוח לנקודת איסוף תוך 1-3 ימי עסקים.

 

ביטול עסקה והחזרות

1. המשתמש רשאי לבטל עסקה אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.
2. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות:
בדוא”ל לכתובת: Blancoat10@gmail.com
בפנייה באמצעות שיחה קולית למספר הטלפון: 052-5333920
במשלוח הודעת whatsapp למספר הטלפון: 052-5333920
3. כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, מיום ביצוע העסקה ועד 2 ימי עסקים ממועד קבלת הטובין. בהתאם לתנאי היסוד הבאים:
המוצר אינו נפתח ולא נעשה בו שימוש כלל.
המוצר נשאר ארוז כפי שהתקבל.
הלקוח הודיע על כך בדרכי יצירת הקשר בכפוף לסעיף 2.
הלקוח ביצע החזרה של המוצר ומסר אותו לידי החברה (על חשבונו המלא)
הלקוח ווידא שהחזיר את המוצר סגור באריזתו כולל כל האביזרים הנלווים לרבות שיקיות המותג.
4. היה והלקוח קיבל מוצר פגום לטענתו, עליו להודיע מיידית ל-Blancoat על כך ובהתאם אנו נדאג לספק מוצר חלופי חדש ללא עלות בטווח של עד 3 ימי עסקים. כמו כן, אם נעשה שימוש במוצר הקודם להודעת הפגם – שיקול החברה יהיה האם לתקן את המוצר או להחליפו במוצר תואם חדש.
5. למען הסר ספק, ובהתאם להוראות הגנת הצרכן, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
6. אם הלקוח בחר לבצע החלפה של מוצר במוצר אחר, עדיין עלויות המשלוח יהיו על חשבון הלקוח. למען הסר ספק, משלוח של המוצר המוחלף לידי החברה, משלוח מהחברה ללקוח של המוצר החליפי.
7. זיכויים יתבצעו אך ורק לאחר שהמוצר הוחזר לידי החברה (והלקוח קיבל אישור רישמי על כך), והמוצר נבדק על ידי החברה והוכר כמוצר חוזר תקין. בהגדרה “תקין” – המוצר הוחזר כפי שנשלח ולא נעשה בו שימוש.

 

מדיניות הפרטיות

1. אתר blancoat בכתובת https://www.blancoat.com/  להלן “האתר”.
2. במדיניות פרטיות זו תוכל למצוא מידע על האופן בו החברות אוספות מידע אודותיך בעת שימושך באתרים ועושות בו שימוש.
3. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (“תנאי השימוש”) ולכן יש לקרוא אותם יחד.
4. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם (“השירותים”), הנך מביע את הסכמתך כי תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
5. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתרים.
6. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.
7. במהלך השימוש באתרים ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:

 • פרטים אישיים – במעמד הרישום לאתרים, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא”ל והטלפון שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ”שדות חובה” שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתרים. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון עם חשבון הפייסבוק שלך או מספר הטלפו ןשלך או חשבון הגוגל שלך ועוד.
 • עסקאות – בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתרים, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון ה-PayPal ואמצעי תשלום אחרים. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר או שירות, תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך אותן לכתובת המבוקשת, כגון כתובת משלוח, שם מקבל חשבונית ועוד.
  יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במערכות של החברות.
 • פעילות באתרים – הפעילות שלך באתרים, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד.
 • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתרים, החברות (ו/או מי מטעמן) אוספות ושומרות מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתרים, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ”ב.
 • 8. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתרים להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתרים לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, החברות לא תוכלנה לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
  9. המידע שאתה מוסר משמש את החברות כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהחברות בעת שימושך באתרים ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלהן לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.
  10. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:
 • כדי להפעיל את האתרים ולספק לך את השירותים.
 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.
 • כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.
 • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.
 • על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך.
 • כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.
 • כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים שלנו ושל צדדים שלישיים.
 • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברות.

11. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
12. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:

 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד’) וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).
 • אם יתקבל בידי החברות צו שיפוטי המורה להן למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהחברות ו/או מי מטעמן.
 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיהן, נכסיהן וקניינן של החברות.
  בהסכמתך או בהנחייתך.
 • בכל מקרה שבו החברות תמכורנה, תמחינה או תסבנה חלק מעסקיהן או את כל עסקיהן ו/או נכסיהן לצד שלישי, או אם הן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם הן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 • בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים שלנו עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
 • כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והחברות לא תישאנה באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

13. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, החברות או מי מהן ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת.
14. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן “הסרה” ו/או “הסר” ו/או “ביטול” או כל הוראה אחרת תואמת לכך שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת Blancoat10@gmail.com או פניה בכתב בדואר רשום ו/או אישור מסירה על ידי שליח לכתובתנו. באפשרות של פנייה בכתב על הכותב ו/או השולח חלה אחריות לוודא שהמקבל אכן קיבל את הפנייה בכתב. בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתרים, החברות יחדלו לשלוח אליך דבר פרסומת.
15. קבצי “Cookie” הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. החברות עשויות לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו להן להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתרים.
16. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברות באמצעות השימוש בקבצי “Cookie”, אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי “Cookie” ו/או לבטל קבלת קבצי “Cookie”, תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתרים
17. אנו לוקחות ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
18. החברות עשויות להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה החברות תנקוטנה בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתרים, הינך מסכים להעברה האמורה.
19. האתרים עשויים לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, שאינם מופעלים על ידינו ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראיות על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיות למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאות בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצות כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
20. אנו לא נישא באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתרים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתן הישירה. אין ביכולתנו להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין אנו נושאים באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברות ו/או מי מטעמן בקשר עם השימוש באתרים.
21. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של החברות. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברות בבקשה לתקן את המידע.
22. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בפרטים הבאים: Blancoat10@gmail.com

תודה שבחרת “Blancoat”.
המשך קנייה מהנה.

Close סל הקניות שלי
נצפו לאחרונה Close
Close

Close
ניווט באתר
קטגוריות